Nieuwsbrief

Maart 2016

Bekijk hier de nieuwsbrief van maart 2016

Maart 2013

@lopke fotografie

Op 20 april 2013 is het dag van de mondhygiënist, de praktijk is dan voor iedereen geopend van 10.00 uur – 16.00 uur.

 U kunt dan een kijkje nemen in de praktijk,  deze dag krijgt u een gratis mondzorg advies en tandvlees check! Voor de volwassenen en kinderen zijn er leuke attenties en een mogelijkheid een elektrische tandenborstel te winnen. 

 

Een leven lang een gezonde, schone mond. Wie wil dat niet? Van jongs af aan is het belangrijk het gebit goed te onderhouden. De mondhygiënist helpt je bij het krijgen en behouden van een gezonde mond. Zo leer je precies hoe je nu echt goed poetst en hoe je ook tussen de tanden en kiezen kunt reinigen. Een bezoek aan de mondhygiënist is aan te raden: want voorkomen is altijd beter dan genezen! Het moment dat je zwanger bent, of lijdt aan diabetes of hart- en vaatziekten is het belangrijk een mondhygiënist te bezoeken.

September 2009:

 

Per 17 september is de praktijk verhuisd naar het nieuwe adres. De patiënten behandeling gaat daar op 17 september in. Het nieuwe adres is Nieuwe Dreef 37, 4851 BR Ulvenhout. Dit is nog steeds in de woonwijk Kraaijenberg in Ulvenhout. Let wel het telefoonnummer is gewijzigd: 076-5611049, er is geen fax meer aanwezig. Het mobiele telefoonnummer is hetzelfde gebleven, namelijk 06-28027381. Wanneer er niet opgenomen wordt op de bovenstaande nummers ben ik bezig met patiëntenbehandeling en dus niet in staat de telefoon te beantwoorden. Spreekt u dan in op het antwoordapparaat en ik bel u zo spoedig mogelijk terug.

Met betrekking tot de nota’s let u dan op dat de bank en rekeningnummer gewijzigd zijn. Het is nu Rabobank nummer: 1495.34.205
Sinds september ben ik in het bezit van een Kamer van Koophandelnummer namelijk: 201 54 558

Zorgverzekeraars: Wanneer het nieuwe jaar weer ingaat, kunt u wisselen van uw zorgverzekering of wijzigingen aan brengen in uw huidige polis. Doordat de zorgverzekeraars steeds meer eisen gaan stellen waardoor de kwaliteit in het gedrang komt. Daardoor is het nog niet zeker of de contracten volgend jaar weer getekend worden. U kunt hier in de maanden januari/februari 2010 maatregelen voor treffen. Wanneer u een restitutiepolis heeft kunt u zelf ten alle tijden u eigen zorgverlener kiezen, waar vervolgens een vergoeding (hoeveel en wat moet u nakijken in uw polis) als u dat in het pakket heeft zitten voor volgt. Bij een naturapolis kiest zorgverzekeraar naar welke zorgverlener u moet gaan anders volgt er geen vergoeding. Het is dus belangrijk dat u kiest voor een restitutiepolis, deze polis is wel wat duurder dan natura maar u houdt zelf de touwtjes in eigen hand.

Mochten er nog vragen zijn kunt u mij altijd bellen of e-mailen.

Januari 2009

Met ingang van 1 januari 2009 worden de nota’s niet meer verzorgd door het factureringsbureau. U krijgt voor sommige zorgverzekeraars een nota van de praktijk opgestuurd. Deze kunt u voldoen en daarna opsturen naar de zorgverzekering voor teruggave waar u recht op heeft. Bent u bij de volgende zorgverzekeraars verzekerd dan verstuur ik uw nota rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij: CZ, Ohra, Delta Lyod, Unive, IZA, IZA-cura,Trias, VGZ, SIZ, IZZ, IAK-vgz, Nedasco-vgz, Turien en Co vgz-siz, VPZ-vgz, Aevitea vgz-siz, Aevitea goudse, Zilveren kruis Achmea, Groene Land Achmea, Interpolis, Avero Achmea, O.Z.F., Achmea Zorgverzekering Menzis en Anderzorg.

Om onze kwaliteit te waarborgen heeft de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten zelf een kwaliteits register opgericht. Het KMR (KwaliteisRegister Mondhygiënisten) ik ben vanaf 1 januari 2009 aangesloten bij dit register waar ik een initiële registratie heb, dit omdat ik al 8 jaar voldoe aan alle eisen mbt het waarborgen van kwaliteit.

Mei 2008

Per 1 mei 2008 zullen er andere codes op uw rekening verschijnen dan u gewend bent. De codes zijn veranderd door de zorgverzekeraars, deze codes moet ik hanteren voor restitutie van de nota van uw behandeling.

Tevens worden een aantal nota’s per 1 mei 2008 rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Dit houdt in dat u van uw zorgverzekering een bericht krijgt van een behandeling die uw heeft gehad bij mij in de praktijk. Vervolgens betaalt de zorgverzekeraar aan mij het gehele notabedrag. Het bedrag wat dan nog open staat (afhankelijk van uw keuze van het pakket mbt de vergoedingen) wordt automatisch geïncasseerd of u moet dat overmaken naar u zorgverzekeraar.
Dit geldt alleen voor de volgende zorgverzekeraars: CZ, Unive, Zilveren kruis Achmea, Groene Land Achmea, Interpolis, O.Z.F., Achmea Zorgverzekering Menzis en Anderzorg.

Voor de overige zorgverzekeraars wordt er gedeclareerd zoals u gewend bent via het factoringsbureau.

Januari 2008
Per 1 januari 2008 zijn de tarieven volgens landelijke indexering met 1,27 % omhoog gegaan. Dit betekent dat uw rekening met 3 euro is gestegen.

April 2007 
Vanaf 1 april 2007 ben ik als kindertandverzorgster op woensdagmiddag in een groepspraktijk aan het behandelen. Het betreft hier alleen de behandeling van kinderen, dit in samenwerking met een tandarts.

Mei 2006:

Per 23 mei 2005 is de mondhygiënist rechtstreeks toegankelijk is geworden, dit houdt in dat u geen verwijzing meer van uw tandarts nodig heeft. De mondhygiënist kan binnen het in de Wet BIG omschreven deskundigheidsgebied zelfstandig functioneren. Met betrekking tot de voorbehouden handelingen kan de mondhygiënist functioneel zelfstandig handelen. Dit betekent dat er voor de desbetreffende handeling wel een opdracht van de verwijzer moet zijn, maar deze hoeft echter niet aanwezig te zijn. Deze voorbehouden handelingen zijn:

– het toedienen van lokale anesthesie door middel van injectie (geven van verdoving).
– het behandelen van primaire caviteiten, preparatie en restauratie met plastische vulmaterialen (boren en vullen van kleine gaatjes).

Januari 2006

Betreft: zorgverzekering 2006

Geachte meneer, mevrouw,

Per 1 januari 2006 komt er een nieuwe zorgverzekering, waarbij het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt.

Veel zorgverzekeraars maken van deze wetswijziging gebruik om mondhygiënisten, maar ook andere zorgverleners een contract aan te bieden met eenzijdige voorwaarden.

Dit betreffen zowel contracten voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen. Als zorgverlener ben ik niet verplicht een contract aan te gaan met een zorgverzekeraar. Als mondhygiënist wil ik zelf de zeggenschap in mijn eigen praktijk behouden en de vrijheid om mijn behandelingsmethode en materialen af te stemmen op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Keuzes die ik natuurlijk maak in overleg met mijn patiënt of diens ouders. Daarom zal ik voorlopig de oude overeenkomsten met zogverzekeraars aanhouden, d.w.z. de ondertekening uitstellen totdat nader juridisch advies is ingewonnen door mijn beroepsvereniging. Gevolg is wel dat het factureringsbureau de nota voor uw behandeling niet rechtstreeks naar uw verzekeraar kan sturen. Die nota stuurt het bureau dus naar u, waarna u deze zelf bij uw verzekeraar kunt indienen. Mogelijk betekent dit dat de nota niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Kinderen van 0-18 jaar krijgen onze zorg vanuit de basisverzekering vergoed. Volwassenen dienen hiervoor een aanvullende verzekering voor tandheelkunde kosten af te sluiten.

Verzekeraars bieden natura- en restitutieverzekingen aan. Bij een naturaverzekering legt u de keuze voor een zorgverlener in handen van de verzekeraar. Ook in de aanvullende verzeking voor tandheelkundige kosten kan dit gebeuren.

Gaat u toch naar een andere zorgverlener dan kriijgt u de kosten alleen onder bepaalde voorwaaarden volledig vergoed. Als u het belangrijk vindt dat u in het nieuwe zorgstelsel zelf uw zorgverlener (mondhygiënist,tandarts,arts, ect) kunt kiezen, adviseer ik u een restitutieverzekering af te sluiten waarbij de zorgverleners niet gecontracteerd zijn. Met zo’n verzekering krijgt u de kosten wel volledig vergoed conform de voorwaarden in de polis.

Tevens wil ik u melden dat ik per 01-01-2006 samenwerk met Infomedics een onafhankelijk factoringsbureau. Dit omtrent de vermeerderde administratie werkzaamheden door de nieuwe zorgverzekeringen.

December 2005

Met ingang van 1 december 2005 ben ik een geheel vrijgevestigde mondhygiënist geworden.

De registratie bij het kwaliteitsregister wordt dan omgezet van initiële registratie naar periodieke registratie. Dit omdat ik 5 jaar sta ingeschreven en voldoe aan de kwaliteitseisen voor verdere registratie.