Het team

Ingrid van Oploo

Praktijkhoudster-Mondhygiënist-kindertandverzorgster


@lopke fotografie

Afgestudeerd als mondhygiënist in 2001 op de Hogeschool Holland te Amsterdam. Van 2001 tot en met 2003 werkzaam geweest in een solopraktijk te Tilburg. Daarna van 2003 tot en met november 2005 werkzaam geweest in een groepspraktijk te Tilburg. In de periode april 2007 tot en met augustus 2012 werkte ik op woensdagmiddag in een groepspraktijk waar ik uitsluitend kinderen behandelde als kindertandverzorgster. Vanaf maart 2001 tot en met heden heb ik mijn eigen vrijgevestigde praktijk voor mondhygiëne. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik vanaf januari 2009 actief bij onze beroepsvereniging “De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)” waar ik in de commissie “vrije vestiging”deel neem. Sinds 2001 lid bij NVM en NvvP.Per 2001 ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister wat nu staat geregistreerd als initiële registratie. Deze registratie is op 1 januari 2009 veranderd in een initiële registratie bij het KRM wat staat voor KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Dit is een basisgarantie voor deskundigheid en kwaliteit.

Vanaf juli 2012 heb ik opnieuw de initiële registratie behaald. Deze kun je 1x in de 5 jaar opnieuw behalen.

Per 3 juni 2005 heb ik de opleiding tot kindertandverzorgster behaald. Door het behalen van dit diploma, kan ik kinderen behandelen tot 18 jaar en volwassen onder wet BIG. Dit wel altijd met tussenkomst van de tandarts.

Jasmijn de Moor-Langenberg

Mondhygiënist


langenbergIn 2003 afgestudeerd als mondhygiënist aan de hogeschool van Arhem & Nijmegen te Nijmegen.
Gewerkt in een vrije vestiging, solo praktijk en grote groepspraktijken. Tevens een eigen praktijk gehad van 01-01-2006 tot 01-08-2009 te Tilburg. Wegens geboorte van een zoon is deze praktijk niet meer actief. Momenteel nog werkzaam op freelance basis in deze praktijk en een grote groepspraktijk als mondhygiënist. Sinds 2000 lid van de NVM en vanaf 2003 van de NVvP.

 Kagan Akgül

Mondhygiënist

kagan
In 2008 ben ik afgestudeerd als Bachelor of Health monzorgkundige / mondhygiënist aan de Hogeschool Inholland te Amsterdam. In 2008 ben ik begonnen met werken in diverse algemene tandartsenpraktijken in en rondom Rotterdam. Sinds 2009 ben ik werkzaam als ZZP’er tevens werkzaam geweest in een vrij gevestigde mondhygiëne praktijk. Verder heb ik de eerste 3 jaar na mijn afstuderen 1 dag in de week in diverse praktijken waargenomen variërend van Ouddorp tot aan Zoetermeer. Sinds december 2014 ben ik werkzaam in Ulvenhout bij de Praktijk Voor Mondhygiëne Ingrid van Oploo. Wilde graag weer eens buiten Rotterdam aan de slag en zo ben ik dus in Ulvenhout terecht gekomen. Lid van de NVM (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) en geregistreerd in het aspirantenregister van de KRM (kwaliteits register Mondhygiënist)